Polityka Ochrony Prywatności Serwisu Fotoindex.pl

Szanujemy prawo do prywatności i z należytą starannością chronimy zebrane informacje. Przyjęta Polityka Ochrony Prywatności, ujawnia jakie inforomacje są gromadzone oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Administratorem danych i właścicielem serwisu Fotoindex.pl jest firma Pojutrze.pl z siedzibą w Bytomiu, posiadająca numer NIP: 648-238-22-61 oraz numer Regon: 241866862.

Korzystanie z serwisu Fotoindex.pl jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Ochrony Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z zawartymi w tym dokumencie zasadami, prosimy o nie korzystanie z serwisu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Polityka Ochrony Prywatności przestaje obowiązywać z chwilą, opuszczenia serwisu i przejścia na strony osób trzecich. Sposób działania i treści udostępniane na tych stronach nie podlegają naszej kontroli.

1. Automatyczne gromadzenie danych
Gromadzone przez firmę Pojutrze.pl dane mogą obejmować następujące informacje:

- Aktywność użytkownika na stronach serwisu – wejścia i przejścia pomiędzy stronami
- Przychodzenie użytkownika na strony zewnętrzne poprzez odnośniki umieszczone w serwisie – informacje techniczne dotyczące rodzaju i parametrów przeglądarek internetowych, adresu IP komputerów, ilości odsłon, czasu przebywania na stronach serwisu oraz danych lokalizacyjnych jak region, czy miasto oraz innych danych o charakterze statystycznym.
- Dane gromadzone automatycznie uniemożliwiają identyfikację konkretnego użytkownika.

Do gromadzenia informacji o aktywności użytkowników w serwisie mogą być wykorzystywane mechanizmy oparte o tzw. ciasteczka (pliki cookies), a pozyskiwanie informacji może odbywać się za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez podmioty trzecie.

2. Gromadzenie danych osobowych
Część danych nie jest zbierana automatycznie i pozwala na identyfikację użytkownika.

- Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika są gromadzone podczas przesłania przez użytkownika opinii i obejmują adres email oraz wszelkie informacje podane przez użytkownika podczas procesu dodawania opinii lub ewentualnego procesu weryfikacyjnego.
- Dane osobowe mogą być gromadzone również w przypadku wstrzymania publikacji opinii.

3. Wykorzystywanie danych
Gromadzone informacje mogą być użyte do analiz zachowań użytkowników i analiz statystycznych. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych o charakterze grupowym podmiotom zewnętrznym. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości oraz osobom reprezentującym Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

FotolabyPolityka Ochrony PrywatnościPolityka Ochrony Prywatności Serwisu Fotoindex.pl

Szanujemy prawo do prywatności i z należytą starannością chronimy zebrane informacje. Przyj…